How to Change a Die

Jak vyměnit lisovací matrici

Lisovací matrice z řady TDP se skládají ze 3 dílů, které zasazením do tabletovacího stroje vytváří jeden fungující celek:

  • Vrchní rázová matrice (Upper Punch)
  • Středový kruh matrice (Centre Ring)
  • Spodní rázová matrice (Lower Punch)

Chcete-li vyměnit lisovací matrici, pak je zapotřebí ze stroje vyndat všechny tři části, které vidíte na obrázku a nahradit je žádoucí matricí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Stroj musí být odpojen od elektrického napájení! Před tím, než se pustíte do práce, ujistěte se, že na sobě máte vhodné oblečení.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

  • Imbusové klíče (různé velikosti)
  • Francouzské klíče/klíče (22mm a 24mm)
  • Mazivo

KROK 1 - Vysouvací zásobník

Nejprve vyjměte vysouvací zásobník, čímž docílíte snadného přístupu k ostaním částem. Toto provedete odšroubováním dvou hlavních šroubů, na každé straně zásobníku je umístěn jeden.

KROK 2

2.1. Vyjměte rameno boty

Odšroubujte set šroubů z ramena boty a poté hlavní šroub, který drží rameno boty na svém místě. Šetrně vyjměte rameno boty a dejte pozor, aby vám neupadlo malé kolečko, které rameno přidržuje na svém konci blíže k tělu lisu. Uschovejte kolečko společně s ramenem boty tak, aby se neztratilo. 2.2. Bota

Odstraňte kovovou botu umístěnou na pravé straně lisovací matrice. Použijte imbusový klíč pro vyjmutí centrální uzavírací matici boty. Je to velmi malá součástka, můžete ji velmi lehko ztratit, ale hraje svoji roli v odejmutí základní desky.

Poté odjistěte botu uvolněním pojistní matrice umístěné pod strojem. Pro snadnější odšroubování použijte kleště. 2.3. Odejměte základní desku

Chcete-li demontovat středový kruh matrice, umístěnte spodní rázovou matrici co nejníže, jak je to možné otáčením ozubeného kola proti směru hodinových ručiček, najdete ho pod spodní rázovou matricí. Abyste mohli ozubeným kolečkem otáčet, nejprve musíte odmontovat zajišťovací lištičku, která blokuje ozubené kolečko. Zajišťovací lišta je umístněna napravo na ozubeném kolečku.

Tento krok vám umožní vyjmutí základní desky, která drží středový kruh matrice a získáte tak i přístup ke spodní rázové matrici.

KROK 3

3.1. Vyjměte středový kruh matrice

Vpředu základní desky je umístěn drobný zajišťovací čep. Je ho zapotřebí vyjmout, abyste byli schopni odstranit středový kruh matrice. 3.2. Odejměte vrchní rázovou matrici a spodní rázovou matrici

Zde je další zajišťovací čep, který drží spodní rázovou matrici. Je také umístěn v přední části lisu ve výšce spodní rázové matrice. Po vyjmutí zajišťovacího čepu byste měli být schopni táhnutím odejmout spodní rázovou matrici.

Chcete-li odejmout vrchní rázovou matrici, je zapotřebí uvolnit matici. Použijte 22mm klíč pro uvolnění matice zatímco imbusovým klíčem přidržujetete konstrukci na svém místě.

KROK 4

4.1. Vložte nový středový kruh matrice

Umístěte středový kruh matrice do vzniklého prostoru v základní desce a zajistěte ji pomocí zpětné instalace zajišťovacího čepu. Doporučujeme středový kruh potřít gelem, tak si zajistíte snadnější vyjmutí při příští výměně matrice. 4.2. Vložte novou vrchní rázovou a spodní rázovou matrici

Vložte spodní rázovou matrici a zajistěte ji zajišťovacím čepem, který jste předtím vyjmuli.

Vložte vrchní rázovou matrici a zajistěte ji.

KROK 5 - Zpětné sestavení lisu

Nyní je vhodný čas, abyste se vrátili ke krokům, které jste dělali předtím. To vrátit základní desku zpět na své místo, vysouvací zásobník, kovovou botu a rameno boty. Následujte kroky v opačném pořadí a ujistěte se, že jsou všechny části zajišteny na svým místech.

Až budete dávat zpět na své místo základní desku, dávejte pozor na spodní rázovou matrici. Je velmi snadné ji při tomto kroku poničit. Musí být umístěna tak, aby spodní rázová matrice šla bez problémů prostčit skrz středový kruh matrice.

Doporučujeme vždy nejprve vyzkoušet nové nastavení stroje manuálně, abyste si byli jistí, že vše je bezpečně na svém místě.

Podívejte se do naší video sekce na webové stránce www.lfatabletpresses.com, kde najdete návody a manuály. Také náš zákaznická servis udělá všechno proto, aby vám pomohl.

Related Articles

Checking Your Tooling

Checking Your Tooling

It is time consuming and expensive for tablet manufacturers to inspect tooling equipment. That said, changes and advancement in technology makes it easier to doin-processinspections. Below is a brief on the improvement in technology to improvein-processinspection.

Compression Tooling Equipment

Compression Tooling Equipment

Changing the tablet manufacturing process can lead to better and more improved quality products as well as cost efficiency for the company. By communicating with one’s tooling vendor and taking into consideration the right material type, one can overcome the many problems that tablet companies are facing today.

Tooling Designs – Different Mixes Need Different Punches

Tooling Designs – Different Mixes Need Different Punches

It has always been difficult to market a tablet in the industry today. Aside from time and capital, research and development is also important; that said, one of the most difficult phases is the actual production of the tablet. Plenty of issues arise during production, including tablet quality to downtime of tablet equipment, which can result to delay in shipping of the product. There are steps that one can take to eliminate as well as minimize the issues before manufacturing actually begins.

© 2024 LFA Machines Oxford LTD. Všechna práva vyhrazena.